brail منابع اقتصادی خودروسازان سرمایه گذار

brail: منابع اقتصادی خودروسازان سرمایه گذار سرمایه گذاری خودروساز بانکداری خودروسازها ایران خودروسایپا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بهبود 7 پله کشور عزیزمان ایران در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد

جدیدترین گزارش انتشار یافته از سوی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که شاخص مسابقه پذیری کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای دنیا ۷ رتبه اصلاح یافته است.

بهبود 7 پله کشور عزیزمان ایران در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد

بهبود 7 پله کشور عزیزمان ایران در شاخص مسابقه پذیری اقتصاد

عبارات مهم : ایران

جدیدترین گزارش انتشار یافته از سوی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که شاخص مسابقه پذیری کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای دنیا ۷ رتبه اصلاح یافته است.

به گزارش میزان، بروزترین گزارش انتشار یافته از سوی مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «گزارش مسابقه پذیری 18-2017» نشان می دهد که شاخص مسابقه پذیری کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای دنیا 7 رتبه اصلاح یافته است.

بهبود 7 پله کشور عزیزمان ایران در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد

در نتیجه این ارتقاء رتبه، کشور عزیزمان ایران در بین 137 کشور دنیا در رتبه شصت و نهم جای گرفته هست. رتبه کشور عزیزمان ایران در این گزارش در سال های 2014، 2015 و 2016، به ترتیب 83، 74 و 76 بوده است.

در گزارش امسال، سوئیس همچنان رتبه نخست مسابقه پذیری جهانی را حفظ کرده و آمریکا از رتبه سوم سال گذشته به رتبه دوم ارتقا یافته است.

جدیدترین گزارش انتشار یافته از سوی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که شاخص مسابقه پذیری کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای دنیا ۷ رتبه اصلاح یافته است.

یمن، که گرفتار جنگ داخلی و فقر شدید است در رتبه آخر این فهرست قرار گرفته هست. البته در گزارش مجمع جهانی اقتصاد کشورهایی نظیر عراق و سوریه که در آنها فعالیت های عادی تجاری امکن پذیر نیست، جای ندارند.

گزارش مسابقه پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد همچنان جامع ترین برآورد در نوع خود به شمار می رود. جهت تهیه این گزارش 114 شاخص متفاوت مشمول بر مفاهیمی همچون مولد بودن و رفاه بلند مدت اقتصادی در نظر گرفته می شود.

این شاخص ها در 12 گروه متفاوت طبقه بندی شده است اند: نهادها، زیرساخت ها، محیط کلان اقتصادی، سلامت و آموزش اولیه، آموزش عالی، کارکرد کالاها در بازار، کارکرد بازار کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژیک، وسعت بازار، جذابیت و نوآورانه بودن کسب و کار.

بهبود 7 پله کشور عزیزمان ایران در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد

رتبه کشور عزیزمان ایران از نظر شاخص نوآوری از رتبه 89 سال گذشته به رتبه 66 ارتقا یافته هست. کشور عزیزمان ایران همچنین از نظر جذابیت کسب و کار از رتبه 109 به رتبه 97 ارتقا یافته هست. رتبه کشور عزیزمان ایران از نظر شاخص وسعت بازار با توجه به جمعیت حدودا 80 میلیونی و تولید ناخالص داخلی نسبتا بالا، عوض کردن نکرده نسبت به سال گذشته همچنان نوزدهم است.

جدیدترین گزارش انتشار یافته از سوی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که شاخص مسابقه پذیری کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای دنیا ۷ رتبه اصلاح یافته است.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | اقتصاد | مسابقه | اقتصادی | بازار کار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs